Aanvraag voor een kind
met een bijzonder talent

Elk kind verdient een kans, ook bij de ontwikkeling van zijn of haar talent.

Ontwikkelen van een bijzonder talent

Elk kind heeft talent. Maar soms heeft een kind een bijzonder talent. Het ontwikkelen van dat talent kost vaak extra geld. Dan is een tijdelijke financiële ondersteuning van Grote Broer welkom. Want elk kind verdient een kans, ook bij de ontwikkeling van zijn of haar talent.

In het verleden zijn aanvragen gehonoreerd als ondersteuning bij een sport, zoals tennis, atletiek en turnen. Maar ook binnen de muziek en andere kunst zijn genoeg kinderen die met hun bijzondere talent zoveel meer willen en kunnen en vanuit Grote Broer een steuntje in de rug krijgen.

“Wat was onze dochter Anke blij met de aanmoedingsprijs die Stichting Grote Broer uitreikte tijdens het Meppeler sportgala. Zo kon zij tijdens haar uitwisselingsjaar blijven schaatsen met mooie resultaten en medailles”

Aanmoedigingsprijs voor Anke

Stichting-Grote-Broer_talent-Anke-sportgala_CT

Aanvraagformulier

Mocht u voor meerdere kinderen in een gezin een aanvraag doen en het gaat hierbij om een ander soort aanvraag, wilt u dan per kind een apart aanvraagformulier invullen.

Let op: indien u een aanvraag indient die niet voor uw eigen kind is, realiseert u zich dat de ouder(s) wel toestemming moet(en) geven om de gegevens van hun kind(eren) met Stichting Grote Broer te delen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

 • gegevens aanvrager

 • voor hier uw IBAN nummer in bijv. NL91ABNA0417164300
 • gegevens aanvraag

  In geval van Ja graag jaartal van aanvraag invullen.
 • DD dash MM dash YYYY
  Als de aanvraag voor meerdere kinderen in een gezin is bedoeld, geef dan hieronder voor elk kind de geboortedatum op. Als het om verschillende aanvragen gaat, dan graag per kind een aparte aanvraag doen.
 • DD dash MM dash YYYY
 • DD dash MM dash YYYY
 • DD dash MM dash YYYY
 • Voor wie is de aanvraag bestemd, start / duur, wat is er nodig / kosten, van Stichting Grote Broer gevraagde bijdrage etc.
  in geval van Ja graag hieronder de naam van fonds / stichting invullen
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kinderen met een talent

Elk kind heeft talent. Maar soms heeft een kind een bijzonder talent. Het ontwikkelen van dat talent kost vaak extra geld. Dan is een tijdelijke financiële ondersteuning van Grote Broer welkom. Want elk kind verdient een kans.

Kinderen met een droom

Ouders zijn niet altijd (financieel) in de gelegenheid om een bijzondere wens of droom van hun kind te realiseren. Een kind is ziek. Of de thuissituatie is lastig. Stichting Grote Broer wil ook hier graag helpen.

Kinderen met een beperking

Een gelukkig kind lacht. Vooral als een bijzondere wens wordt gerealiseerd. Veel ouders zouden wel die extra’s voor hun kind willen regelen, maar hebben vaak al veel extra kosten. Dan kan Grote Broer helpen.