Verantwoording

Verantwoording 2020 t/m 2022

Tijdens de Corona jaren heeft Stichting Grote Broer haar activiteiten zeer beperkt gehouden. Individuele aanvragen werden besproken, dan wel gehonoreerd.

In 2022 is weer opgestart met activiteiten, waaronder een Sinterklaasactie in samenwerking met de Voedselbank.

 

Verantwoording 2019

In 2019 werd de Sinterklaasactie weer door de stichting geïnitieerd. Ca 400 aanvragen werd ingediend. Ook kregen enkele gezinnen een weekend aangeboden in vakantiepark de Westerbergen om daar Sinterklaas te vieren.

Daarnaast zijn er een aantal individuele aanvragen gehonoreerd. Zo werden er kinderen individueel ondersteund bij het ontwikkelen van hun talenten, bijvoorbeeld op het gebied van tennis, acrogym en muziek.

Speciale aandacht ging dit jaar uit naar Mini Meppel. Stichting Grote Broer ondersteunde financieel. Honderden kinderen hebben daar 4 dagen meegebouwd aan een vlot en uiteindelijk met hun eigen bouwwerk gevaren door de grachten.

De talentprijzen voor jongen sporters bij het Meppeler Sportgala werden ook dit jaar gefinancierd door Stichting Grote Broer.


Verantwoording 2018 

In 2018 is de Sinterklaasactie weer uitgevoerd. Circa 350 aanvragen werden door de Stichting gehonoreerd,, waarbij men een cadeaubon kreeg die bij Intertoys Meppel kon worden ingeleverd.

Daarnaast zijn er 21 individuele aanvragen gehonoreerd. Zo werden er kinderen individueel ondersteund bij het ontwikkelen van hun talenten, bijvoorbeeld op het gebied van tennis, acrogym en muziek.

Ook gehandicapten zijn een belangrijke doelgroep. Diverse aanvragen zijn hiervoor ook positief beoordeeld. Het gaat hier om zowel individuele aanvragen als vanuit een organisatie. De aanmoedigingsprijzen bij het Meppeler Sportgala werden gefinancierd door Stichting Grote Broer.

 

Verantwoording 2017

In 2017 ging de vakantieactie van Grote Broer voor de vijfde keer van start. Van de 38 aanvragen werden er vier geselecteerd die op kosten van SGB van een weekendje Westerbergen mochten genieten. De andere 32 konden kiezen uit een middagje Bad Hesselingen, bootje varen of IJsboerderij De Drentse Koe.

In 2017 was de Sinterklaasactie met 318 uitgereikte bonnen succesvoller dan de jaren ervoor.

Er werden in 2017 33 aanvragen toegekend.

 

Verantwoording 2016

In 2016 werd de vakantieactie van Stichting Grote Broer voor de vierde keer gehouden. Er waren minder aanvragen dan in voorgaande jaren. Zo werden er geen tegoedbonnen van Ballorig en Kids Live uitgedeeld. Bad Hesselingen (4), IJsboerderij de Drentse Koe (5) en vakantiepark Westerbergen (7) waren de locaties die door  de aanvragers werden bezocht.

De Sinterklaasactie was met 252 uitgereikte bonnen vergelijkbaar met de actie in 2015

In 2016 werden 23 algemene aanvragen gehonoreerd van in totaal 47 aanvragen.

 

Verantwoording 2015

In 2015 ging de succesvolle vakantieactie van Grote Broer voor de derde keer van start. Van de 36 aanvragen werden er 7 geselecteerd voor een weekend weg. Van de 82 aanvragen werden er 9 geselecteerd waarbij een gezin op kosten van Stichting Grote Broer  van een weekend Westerbergen mocht genieten.

De andere 73 aanvragers konden weer kiezen uit een middagje Ballorig, Bad Hesselingen, Kids Live of de IJsboerderij.

In 2015 was de Sinterklaasactie met 247 uitgereikte bonnen wederom succesvol.

Er werden in 2015 27 algemene aanvragen gehonoreerd door de commissie van de 53 aanvragen.

 

Baten en lasten Stichting Grote Broer

Stand-baten-en-lasten-Stichting-Grote-Broer-Meppel-tenm-2022